МАТЕРІАЛИ ДО РЕКОНСТРУКЦІЙ РОДОВОДІВ КАЗЕННИХ СЕЛЯН ПОДІЛЛЯ (кін. ХVІІІ – сер. ХІХ ст.) У ЗІБРАННІ РДІА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

Автор: Ю.В. Легун

 

Характерною ознакою станової держави є існування у її межах окремих систем обліку, судочинства, оподатку-
вання, освіти, медичного обслуговування тощо, для різних верств населення. Яскравим прикладом такої організації була Російська імперія, громадяни якої протягом століть нормами закону чітко розділялися на привілейовану меншість та обмежену у своїх правах більшість. Ці визначальні групи населення, у свою чергу розпадалися на менші осібності, обсяг прав та обов’язків яких також був неоднорідним. Зокрема, серед так 
званих непривілейованих верств ми виокремлюємо чисельніших міщан і селян. Останні ж поділялися на селян приватновласницьких, удільних, державних, церковних, однодворців та інші, дрібніші категорії.
Правовідносини кожної такої групи з державою регулювалися спеціальним законодавством та здійснювалися за допо-

 
ИСТОЧНИКИ И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ГЕНЕАЛОГИИ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА
ИСТОЧНИКИ И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ГЕНЕАЛОГИИ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА   АВТО...
  Метричні книги, як джерело з вивчення селянської генеалогіі Правбережної України XIX-XX ст.
Автор: Легун Ю. В. Останніми роками в Україні генеалогія перетворилася на одну з найбільш ...

Добавить комментарий